DOM DZIENNEGO POBYTU - "DOM SENIORA"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lokalizacja Filii Domu Dziennego Pobytu- "Domu Seniora" :  ul. Rzeszowska 15

 Telefon - 14 6816-166

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 roku  Nr 175, poz.1362 z  poźn. zm.).

2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/222/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy na podstawie art. 7 pkt 5 i 6, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1 i 4, art. 106 ust. 1 i 4.

Zadaniem  DOMU  SENIORA  jest:

·         Zaspokajanie uczestnikom potrzeb towarzyskich, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych

·         Stworzenie sprzyjających warunków dobremu współżyciu osób korzystających  z Domu Seniora

·         Pomoc we współdziałaniu z organizacjami  i instytucjami społecznymi  w celu zaspokojenia bieżących potrzeb uczestników

·         Fachowe poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów

 

Filia Domu  Dziennego  Pobytu nr 1- DOM  SENIORA  zapewnia:

·         Wyżywienie (kawa, herbata, obiady dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy)

·         Rehabilitację ruchową – ćwiczenia na przyrządach (bieżnia, rower stacjonarny).                                                         

·         Korzystanie z komputera (podstawowe zasady obsługi komputera)    

·         Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Spotkanie Opłatkowe, wspólne wyjścia na imprezy okolicznościowe organizowane w mieście

·         Uroczyste obchody imienin, urodzin uczestników Domu Seniora

·         Zabawy integracyjne wynikające z potrzeb uczestników (Zabawa Karnawałowa, Ostatki, Walentynki ,Tłusty Czwartek, Andrzejki)

·         Korzystanie z gier planszowych i edukacyjnych   

·         Organizowanie spotkań literackich  z wybranymi przez uczestników autorami

·         Spotkania ze znajomymi osobami np. psychologiem, lekarzem

·         Wspólne oglądanie filmów o tematyce wybranej przez  uczestników Domu Seniora       

·         Korzystanie z bieżącej prasy oraz wypożyczanie książek z zaprzyjaźnionej biblioteki

·         Poradnictwo (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, socjalno-bytowych i zdrowotnych uczestników)

Wymagana dokumentacja:

- wniosek osoby zainteresowanej o przyznanie miejsca oraz posiłku w Filii Domu Dziennego Pobytu nr 1

- dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

- zaświadczenie lekarskie dotyczące możliwości uczestnictwa w Filii Domu Dziennego Pobytu nr 1