DOM DZIENNEGO POBYTU - "DOM SENIORA" UL. RZESZOWSKA 15

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dom Dziennego Pobytu „Senior+” pn. „ Dom Seniora” w Dębicy powstał z przekształcenia Fili Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy od 2010 roku. Wskutek realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2020 Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” Placówka  została powiększona, wyremontowana, doposażona i po nową nazwą oddana do użytku w styczniu 2021.

Oferta Placówki skierowana jest do mieszkańców Miasta Dębica - osób powyżej 60 roku życia, pragnących aktywnie przeżyć swój czas wolny, rozwijać pasje, nabywać nowe umiejętności.

 

Budynek przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy w którym mieści się Placówka usytuowany jest w miejscu dostępnym dla Seniorów o różnym stopniu sprawności, pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony w sprzęt niezbędny do wygodnego spędzania czasu przez uczestników. Placówka przygotowana jest do przyjęcia 40 osób.

Dom Dziennego Pobytu „Senior+” pn. „ Dom Seniora” zapewnia 8 - godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby które:

  • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
  • zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Dębica,
  • pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają osoby samotne.

Korzystanie ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu „Senior+” pn. „ Dom Seniora” jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała NR XXXIX/445/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Placówkę to m.in. usługi:

- socjalne, w tym posiłek,

- edukacyjne,

- kulturalno-oświatowe,

- aktywności ruchowej/kinezyterapii,

- sportowo-rekreacyjne,

- aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),

- terapii zajęciowej itp.

 

Na co dzień program oferty realizowany jest przez pracowników stanowiących kadrę Ośrodków Wsparcia „Senior+”, oraz specjalistów współpracujących z Ośrodkami w ramach różnego rodzaju programów i projektów m.in. prowadzone są zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia rękodzielnicze, warsztaty kulinarne, warsztaty fotograficzne, warsztaty wizażu, zajęcia krawieckie, poradnictwo dietetyczne, zaj. ceramiczne itp. Placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażoną salą do ćwiczeń ruchowych oraz gabinetem terapii indywidulanej, gdzie pod okiem fizjoterapeuty prowadzone są zajęcia dostosowane do specyficznych potrzeb uczestników. W celu  przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, prowadzone są zajęcia komputerowe, a do dyspozycji Seniorów pozostaje w pełni wyposażona sala komputerowa z dostępem do Internetu. W Ośrodku uczestnicy mogą liczyć także na wsparcie psychologiczne, prawne oraz w formie pracy socjalnej.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel:

14 670 50 06 wew. 160 lub 14 670 20 51.

 

Fanpage Ośrodków Wsparcia Senior+:

https://www.facebook.com/O%C5%9Brodki-Wsparcia-Dziennego-Senior-w-D%C4%99bicy-1813739662044259