PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY - Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDSTWA PODKARPACKIEGO REALIZACJĘ DZIAŁAŃ POSZCZEGÓLNYCH SŁUŻB Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

(działanie 4.2.3 "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ")

 

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób nadzorujących lub koordynujących realizację działań
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr telefonu

E-mail

1.        

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Ewa Kloc - Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

17/ 8671375

ekloc@rzeszow.uw.gov.pl

2.        

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

ul. Hetmańska 9

35-045 Rzeszów

Łukasz Kosiba - Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy

Sabina Paruch – Starszy Inspektor w Oddziale Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

17/ 7470613

 

17/ 7470613

l.kosiba@rops.rzeszow.pl

 

s.paruch@rops.rzeszow.pl

3.        

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Dorota Szpunar-Eckhardt - Starszy Wizytator w Oddziale Wspomagania i Innowacji w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

17/ 8671119

deckhardt@ko.rzeszow.pl

4.        

Komenda Wojewódzka Policji
w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30

35-036 Rzeszów

kom. Elżbieta Siupik - Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

47/ 8212536 fax

47/ 8212349

elzbieta.siupik@rz.policja.gov.pl

5.        

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie

ul. Hetmańska 45 D

35-078 Rzeszów

Mariusz Chudzik - Prokurator

17/ 5061300

fax

17/ 5061350

sekretariat@rzeszow.pr.gov.pl

6.        

Prokuratura Okręgowa w Krośnie

ul. Czajkowskiego 51

38-400 Krosno

Hubert Ohar - Prokurator

13/ 4371812

fax

13/ 4371833

hubert.ohar@krosno.po.gov.pl

prokuratura@krosno.po.gov.pl

7.        

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu

ul. Waygarta 9

37-700 Przemyśl

Marta Pętkowska - Prokurator

600875627

fax

16/ 6788521

prokuratura@przemysl.po.gov.pl

8.        

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

ul. Hetmańska 45 D

35-078 Rzeszów

Anita Sebastianka - Prokurator

17/ 5061219

fax

17/ 5061203

sekretariat@rzeszow.po.gov.pl

9.        

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

Marek Skrzyński - Prokurator

15/ 8223821

fax

15/ 8228183

prokuratura@tarnobrzeg.po.gov.pl

10.     

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Al. Piłsudskiego 28

35-001 Rzeszów

Zygmunt Dudziński

17/ 8580251

fax

17/ 8580265

karny@rzeszow.sa.gov.pl

11.     

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

Marta Jarosz-Midura - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu

15/ 6882655

kurator@tarnobrzeg.so.gov.pl

12.     

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Plac Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

Krystyna Worek - Kurator Okręgowy w Rzeszowie

17/ 8756239

krystyna.worek@rzeszow.so.gov.pl

13.     

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

Agnieszka Puchalska - Zastępca Kuratora Okręgowego
 w Przemyślu

16/ 6761380

503804768

agnieszka.puchalska@przemysl.so.gov.pl

14.     

Sąd Okręgowy w Krośnie

ul. Wolności 3

38-400 Krosno

Małgorzata Parylak - Kurator Okręgowy w Krośnie

13/ 4373675

malgorzata.parylak@krosno.so.gov.pl

15.     

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Kinga Znamirowska-Maczka - Specjalista

17/ 8580788

Kinga.Znamirowska-Maczka@sw.gov.pl

16.     

Zakład Karny w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Bogumiła Bieniek-Pasierb - Psycholog

Paweł Grzyb - Wychowawca

17/ 8580700

17/ 8535420

zk_rzeszow@sw.gov.pl

17.     

Zakład Karny w Dębicy

ul. Sandomierska 41

39-200 Dębica

Anna Kotapka - Psycholog

Maciej Betlej - Wychowawca

14/ 6815656

14/ 6815659

zk_debica@sw.gov.pl

18.     

Zakład Karny w Jaśle

Warzyce 467

38-200 Jasło

Edyta Socha - Wychowawca

Marcin Gawior - Psycholog

13/ 4435860

13/ 4435861

zk_jaslo@sw.gov.pl

edyta.socha@sw.gov.pl

marcin.gawior@sw.gov.pl

19.     

Zakład Karny w Łupkowie

Łupków 45

38-543 Komańcza

Maciej Drozd - Wychowawca

Robert Bryndza - Wychowawca

13/ 4677049

13/ 4677011

maciej.drozd@sw.gov.pl

robert.bryndza@sw.gov.pl

20.     

Zakład Karny w Medyce

Medyka 404 b

37-732 Medyka

Ewa Zwierzyńska - Wychowawca

Robert Stefanowicz - Wychowawca

16/ 6715746

16/ 6715380

zk_medyka@sw.gov.pl

21.     

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych

38-623 Uherce Mineralne

Wojciech Woskowicz – Psycholog

Łukasz Matusz - Psycholog

13/ 4657867

13/ 4657852

zk_uherce@sw.gov.pl

22.     

Zakład Karny w Przemyślu

ul. Rokitniańska 1

37-700 Przemyśl

Gabriela Gabor - młodszy psycholog

16/ 6789271

16/ 6786131

zk_przemysl.sw.gov.pl

23.     

Wydział Żandarmerii Wojskowej
w Rzeszowie

ul. Langiewicza 4

35-021 Rzeszów

plut. Artur Florek - Koordynujący realizację działań z zakresu przemocy w rodzinie, w stosunku do żołnierzy, na terenie województwa podkarpackiego.

 

 

st. kpr. Tomasz Fior - Koordynujący realizację działań z zakresu przemocy w rodzinie, w stosunku do żołnierzy, na terenie województwa podkarpackiego.

665995060

 

 

 

 

530337721

a.florek@ron.mil.pl

(skrzynka służbowa Resortu Obrony Narodowej, nadzorowana przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni).

t.fior@ron.mil.pl

(skrzynka służbowa Resortu Obrony Narodowej, nadzorowana przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni).

 

Procedura „Niebieskie Karty” to procedura  interwencji  obejmująca działania wielu instytucji, których celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Realizowane działania są indywidualnie  dostosowane do potrzeb danej rodziny. Procedura  wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie. Szczególne warunki  realizowania tej procedury, zadania służb  oraz formularze „Niebieskich Kart określa  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.