PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY - Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA DĘBICA NA LATA 2011 - 2015

  

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W DĘBICY ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA