Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Chcąc wypełnić wniosek elektronicznie należy użyć do tego celu programu Adobe Reader i w bocznym panelu wybrać funkcję „Wypełnij i podpisz”. W przypadku wysyłania wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy wcześniej wypełniony dokument podpisać za pomocą profilu zaufanego, podpisu osobistego lub certyfikatu kwalifikowanego. Link do strony umożliwiającej podpisanie profilem zaufanym dokumentu: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wniosek można złożyć za pomocą portalu gov.pl 

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dodatek-do-innych-zrodel-ciepla

Najnowsze aktualności

Informacja dotycząca godzin pracy świetlic MOPS

Przejdź do -

Informacja!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że od dnia 1.12.2022r. Placówki Wsparcia Dziennego   „ ZGRANA PAKA’’ czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00-17.00.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca godzin pracy świetlic MOPS

Warsztaty z psychologiem w Klubie Integracji Społecznej

Przejdź do -

W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Dębicy w dniu   29 listopada 2022 r. wzięli udział w spotkaniu z psychologiem.

Czytaj więcej o: Warsztaty z psychologiem w Klubie Integracji Społecznej

Integracyjny wyjazd naszych podopiecznych.

Przejdź do -

Dzięki współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Dębicy, dzieci uczęszczające na zajęcia do prowadzonych przez nasz Ośrodek placówek wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” miały możliwość wyjazdu na wycieczkę krajoznawczą połączoną z udziałem w warsztatach ceramicznych.

Czytaj więcej o: Integracyjny wyjazd naszych podopiecznych.

„Gwiazdkowa Zbiórka z Pocztą Polską”

Przejdź do -

Od  23 listopada do 23 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje projekt socjalny pn. „Gwiazdkowa Zbiórka z Pocztą Polską”.

Czytaj więcej o: „Gwiazdkowa Zbiórka z Pocztą Polską”

„E- kompetencje na start”

Przejdź do -

W Klubie Integracji Społecznej w Dębicy, który działa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy od marca do grudnia b.r. realizowany jest projekt socjalny pod nazwą „ E- kompetencje na start”.

Czytaj więcej o: „E- kompetencje na start”

Informacja dotycząca wypłaty dodatku węglowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizując zadanie wypłaty  dodatku węglowego informuje, że na chwilę obecną nie posiadamy środków na wypłatę dodatków.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca wypłaty dodatku węglowego

Dzień Pracownika Socjalnego

Przejdź do -

21 listopada w całym kraju obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego- ogólnopolskie święto państwowe, obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

Czytaj więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego

Goście z ONZ w jednej z naszych placówek Zgrana Paka

Przejdź do -

W  dniu wczorajszym jedną z placówek wsparcia dziennego Zgrana Paka przy ul. Matejki 7 w Dębicy odwiedzili goście z zaprzyjaźnionej z nami Fundacji Na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO- FIL z Rzeszowa oraz przedstawiciele Fundacji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) – urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Czytaj więcej o: Goście z ONZ w jednej z naszych placówek Zgrana Paka

Robi się zimno! -Coroczny Apel do mieszkańców miasta Dębica

W związku z okresem jesienno- zimowym, pogorszaniem się warunków pogodowych oraz obniżeniem temperatur, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy apeluje do mieszkańców miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, pozbawione miejsca zamieszkania i dachu nad głową, a także na osoby starsze i samotne.

Czytaj więcej o: Robi się zimno! -Coroczny Apel do mieszkańców miasta Dębica

Dębicki MOPS z dofinansowaniem do realizacji projektu

Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy jako jeden z pięciu podmiotów z terenu województwa podkarpackiego otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 na realizację projektu  pn. Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica.

Czytaj więcej o: Dębicki MOPS z dofinansowaniem do realizacji projektu