Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie Głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 

Zapraszamy do działu "Aktualności" aby zobaczyć  co nowego  u nas się dzieje.

Najnowsze aktualności

Od 1 lipca 2019r. - zmiany w Programie Rodzina 500+

Przejdź do -

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dziecko.

Czytaj więcej o: Od 1 lipca 2019r. - zmiany w Programie Rodzina 500+

Realizowane programy dla osób, którym MOPS w Dębicy świadczy usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przyznawane przez MOPS z środków samorządowych dzielimy na:

  1. Usługi opiekuńcze,
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Czytaj więcej o: Realizowane programy dla osób, którym MOPS w Dębicy świadczy usługi opiekuńcze

Integracja seniorów

Przejdź do -

Wspólnie spędzony czas w miłej, serdecznej atmosferze - taki cel przyświecał spotkaniu integracyjnemu Seniorów- uczestników Ośrodków Wsparcia działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: Integracja seniorów

STYPENDIUM SZKOLNE – MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom, którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do dnia 15 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej o: STYPENDIUM SZKOLNE – MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR

Obrona rozprawy doktorskiej naszej Koleżanki

Przejdź do -

W dniu 24 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani Agnieszki Gazdy.

Czytaj więcej o: Obrona rozprawy doktorskiej naszej Koleżanki

Rozpoczęta rekrutacja do projektu"Wspierajmy razem"

Rusza Projekt „Wspierajmy Razem”

W dniu 29 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior, podpisała umowę w ramach projektu Wspierajmy razem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych a realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy.

Czytaj więcej o: Rusza Projekt „Wspierajmy Razem”

„Zdrowy Senior”

Przejdź do -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, w ramach projektu socjalnego pn. „ Zdrowy Senior”, zorganizował spotkanie integracyjne Seniorów z terenu miasta Dębica. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania osób uczęszczających na zajęcia do Dziennego Domu „Senior +” oraz Domu Seniora – Ośrodków Wsparcia będących w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 

Czytaj więcej o: „Zdrowy Senior”

Lista produktów

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Lista produktów do wydawania:

 

31 maj 2019 r., (piątek) od godz. 800 - 1800

1 czerwiec 2019 r., (sobota) od godz. 800 - 1300

 

jedna paczka na 1 osobę.

Czytaj więcej o: Lista produktów

Informacja o projekcie na rzecz rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy udostępbia informację o projekcie na rzecz rodzin.

Czytaj więcej o: Informacja o projekcie na rzecz rodzin