Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie Głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 

Zapraszamy do działu "Aktualności" aby zobaczyć  co nowego  u nas się dzieje.

Najnowsze aktualności

Seniorom na ratunek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy rozpoczął realizację projektu „Seniorom na ratunek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Dębicy powyżej 65 roku życia, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Czytaj więcej o: Seniorom na ratunek

Dzień Dziecka w „Zgranej Pace”

Przejdź do -

Opiekunowie z Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy dla swoich podopiecznych z okazji Dnia Dziecka przygotowali piknik na świeżym powietrzu. Była dmuchana zjeżdżalnia, mecze piłki nożnej, smakołyki z grilla i trampolina na której można było wykonywać piruety.

Czytaj więcej o: Dzień Dziecka w „Zgranej Pace”

STYPENDIUM SZKOLNE – MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom, którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do 15 czerwca 2017r.

Czytaj więcej o: STYPENDIUM SZKOLNE – MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR

Zbiórka zabawek

Przejdź do -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ponownie organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego oraz  z rodzin korzystających z pomocy MOPS.

Czytaj więcej o: Zbiórka zabawek

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie „Seniorom na ratunek”

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie „Seniorom na ratunek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś  Priorytetowa VIII Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie „Seniorom na ratunek”

Ruszyła kolejna edycja prac społecznie użytecznych

Przejdź do -

Od 3 kwietnia 2017 roku grupa 12 osób bezrobotnych rozpoczęła zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. W ramach reintegracji zawodowej wykonują prace społecznie użyteczne na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich. Reintegracja społeczna to zajęcia warsztatowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym.

Czytaj więcej o: Ruszyła kolejna edycja prac społecznie użytecznych

Kolejny sprzęt w Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Przejdź do -

Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy wzbogaciła się o nowy sprzęt dla mieszkańców Dębicy i powiatu dębickiego. Sprzęt nabyto w ramach zawartego porozumienia między jednostkami.

Czytaj więcej o: Kolejny sprzęt w Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Informacja o projekcie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

W związku z realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego projektem zamieszczamy plakat i ulotki do pobrania. Rekrutacja do projektu trwa od 08.05.2017 – 26.05.2017. Zapraszamy chętne osoby.

Czytaj więcej o: Informacja o projekcie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

„Senior +” w Dębicy

Przejdź do -

Gmina Miasto Dębica została zakwalifikowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, edycja w 2017 r. „na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +” w tym dziennych domów oraz wsparcia funkcjonowania już istniejących placówek" do otrzymania dofinansowania w wysokości 43.300 złotych.

Czytaj więcej o: „Senior +” w Dębicy

Ogłoszenie dotyczące wydawania żywności w maju 2017

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 12 i 13 maja 2017 r. będzie prowadziło dystrybucję paczek żywnościowych w ramach POPŻ, Podprogram 2016 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Dębicy. Miejsce wydawania: Magazyn Żywności ul. Ratuszowa

dnia 12 maja 2017 r. w godz. 900 do 1700;

dnia 13 maja 2017 r. w godz. 900- 1200.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące wydawania żywności w maju 2017