Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Chcąc wypełnić wniosek elektronicznie należy użyć do tego celu programu Adobe Reader i w bocznym panelu wybrać funkcję „Wypełnij i podpisz”. W przypadku wysyłania wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy wcześniej wypełniony dokument podpisać za pomocą profilu zaufanego, podpisu osobistego lub certyfikatu kwalifikowanego. Link do strony umożliwiającej podpisanie profilem zaufanym dokumentu: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wniosek można złożyć za pomocą portalu gov.pl 

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dodatek-do-innych-zrodel-ciepla

Najnowsze aktualności

Projekt socjalny pn. Dzień Babci i Dziadka w Domu Seniora

Przejdź do - Uczestniczka%20Ośrodka%20Wsparcia%20Dziennego%20Senior%20+%20z%20upominkiem%20z%20okazji%20Dnia%20Babci%20i%20Dziadka

Z okazji tegorocznego święta jakim jest „Dzień Babci i Dziadka” seniorzy z Ośrodka Wsparcia Dziennego Senior + przy ulicy Rzeszowskiej, spędzili ten uroczysty dzień nie tylko  we własnym gronie. Miłym akcentem tego dnia była wizyta uczniów z Ochotniczego Hufca Pracy w Dębicy wraz
z opiekunami.

Czytaj więcej o: Projekt socjalny pn. Dzień Babci i Dziadka w Domu Seniora

Dyrektor MOPS z nominacją w Krajowej Radzie Zatrudnienia Socjalnego

Przejdź do - Pani%20Dyrektor%20Socha%20stojąca%20przy%20flagach%20Polski%20i%20unii%20Europejskiej%20z%20nominacją%20%20do%20Krajowej%20Rady%20Zatrudnienia%20Socjalnego%20III%20kadencji%20na%20lata%202022-2025

W dniu 19 stycznia 2023r. pani Marzena Socha Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, z rąk Pani Anity Czerwińskiej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odebrała nominację Pani Minister Marleny Maląg do Krajowej Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji na lata 2022-2025.

Czytaj więcej o: Dyrektor MOPS z nominacją w Krajowej Radzie Zatrudnienia Socjalnego

Nowa siedziba Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”.

Przejdź do - Wystrój%20nowej%20świetlicy%20na%20otwarcie

 Na tę chwilę czekaliśmy pół roku. Po wielu miesiącach remontów i trudu pracy wykończeniowej w dniu 18 stycznia 2023r., pani Marzena Socha Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy dokonała otwarcia kolejnej siedziby Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”.

Czytaj więcej o: Nowa siedziba Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”.

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica”- podpisanie umowy

Przejdź do - Marzena%20Socha-%20Dyrektor%20MOPS,%20Anna%20Puzio-%20Skarbnik%20Miasta%20siedzą%20przy%20stole%20i%20podpisują%20umowę

29 grudnia 2022 roku, Dyrektor MOPS Pani Marzena Socha wraz ze Skarbnikiem Miasta Dębica Panią Anną Puzio podpisały umowę pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Miasto Dębica/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy na realizację projektu  Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica.

Czytaj więcej o: Projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica”- podpisanie umowy

DODATEK GAZOWY czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

Przejdź do -

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dodatku gazowego przedstawiamy najwazniejsze informacje dotyczące możliwości ubiegania się o tą formę wsparcia.

Czytaj więcej o: DODATEK GAZOWY czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

Wycieczkowy koniec roku w „Zagranej Pace”

Przejdź do -

Dzięki wspólnym działaniom podejmowanym razem z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Dębicy, nasi podopieczni z placówek wsparcia dziennego Zgrana Paka, w ramach projektu Przystań Św. Mikołaja, mieli bardzo aktywne zakończenie roku.

Czytaj więcej o: Wycieczkowy koniec roku w „Zagranej Pace”

Świąteczne paczki dla seniorów.

Przejdź do - Dary%20dla%20seniorów%20pochodzące%20ze%20zbiórek%20szkolnych%20

Tradycyjnie już, w okresie Świąt Bożego Narodzenia trafiają do naszego Ośrodka dary pochodzące ze zbiórek szkolnych. W tym roku dzięki zaangażowaniu się szkolnych kół wolontariatu z II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy oraz ze Szkoły Podstawowej Nr w 2, którzy w swoich środowiskach szkolnych zorganizowali zbiórki świąteczne, mogliśmy przygotować paczki, które zostały dowiezione do dębickich seniorów, osób samotnych, chorych i ubogich.

Czytaj więcej o: Świąteczne paczki dla seniorów.

Projekt socjalny „Trochę magii”- zrealizowany

Przejdź do - Zdjęcie%20zrobione%20podczas%20wizyty%20u%20jednego%20z%20podopiecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Dębicy zrealizował projekt socjalny pn. „Trochę magii”. Projekt był skierowany do osób samotnych, starszych, długotrwale lub przewlekle chorych, z niepełnosprawnościami, objętych wsparciem systemu pomocy społecznej.

Czytaj więcej o: Projekt socjalny „Trochę magii”- zrealizowany

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców miasta Dębica.

Przejdź do - Początek%20Wieczerzy%20Wigilijnej%20

To właśnie dla osób samotnych oraz chorych pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Dębicy wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy społecznej Ad Astram w Dębicy zorganizowali w dniu 22 grudnia 2022r. o godz. 12:00, spotkanie wigilijne.   

Czytaj więcej o: Spotkanie wigilijne dla mieszkańców miasta Dębica.

Świąteczne życzenia od podopiecznych ze Zgranej Paki

Przejdź do -