Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie Głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 

Zapraszamy do działu "Aktualności" aby zobaczyć  co nowego  u nas się dzieje.

Najnowsze aktualności

19 kwietnia tj. Wielki Piątek MOPS pracuje do godziny 14:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia 15.04.2019 nr 12/2019

w sprawie jednorazowej zmiany godzin urzędowania w dniu

19 kwietnia 2019 r. Wielki Piątek

Ośrodek pracuje w godzinach

od 7.30 do 14.00

Czytaj więcej o: 19 kwietnia tj. Wielki Piątek MOPS pracuje do godziny 14:00

Podaj dobro dalej

Przejdź do -

Seniorzy z Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy zostali zaproszeni przez dyrekcję i uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 do wzięcia udziału w akcji pt. „Podaj dobro dalej”.

Czytaj więcej o: Podaj dobro dalej

Pracownicy MOPS w Dębicy na konferencji w Rzeszowie

Przejdź do -

Pracownicy naszego Ośrodka: Agnieszka Krysiak, Edyta Dwojak i Agata Zięba wystąpiły jako prelegentki na konferencji naukowej pn. „Działania interdyscyplinarne na rzecz dziecka i rodziny w obszarze pomocy społecznej”. Konferencja odbyła się w Rzeszowie a jej organizatorami byli: Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Socjologii oraz Zakład Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współorganizatorzy konferencji: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego – Podkarpackie Centrum Pomocy Społecznej. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

Czytaj więcej o: Pracownicy MOPS w Dębicy na konferencji w Rzeszowie

Wyróżnienie dla „Zgranej Paki”

Przejdź do -

Na XXIII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace”, który odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury i Kina „Kosmos” Miejskiego Ośrodka Kultury dobrze zaprezentowała się grupa teatralna Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” z ulicy Kraszewskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej o: Wyróżnienie dla „Zgranej Paki”

Wojewoda Ewa Leniart w Dziennym Domu Senior +

Przejdź do -

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart odwiedziła Dzienny Dom Senior + przy ulicy Mościckiego działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy.

Czytaj więcej o: Wojewoda Ewa Leniart w Dziennym Domu Senior +

Pierwsza nagroda w debiucie

Przejdź do -

„Zgrana Paka” - Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdobyła pierwszą nagrodą podczas XIII Powiatowego Konkursu na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową. Warto podkreślić, że „Zgrana Paka” debiutowała w tym konkursie i od razu z takim sukcesem.

Czytaj więcej o: Pierwsza nagroda w debiucie

Plastyczny konkurs wielkanocny

W placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ulicy Sienkiewicza odbył się plastyczny konkurs wielkanocny. Uczestniczyło w nim 18 dzieci z 3 świetlic.

Jury tworzyli: Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy, Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS. Prace uczestników konkursu oceniano w dwóch kategoriach: pisanka i stroik wielkanocny.

Czytaj więcej o: Plastyczny konkurs wielkanocny

Zakończenie Projektu "Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy".

Ruszyła kolejna edycja prac społecznie użytecznych

Przejdź do -

Od 1 kwietnia 2019 roku grupa 10 osób bezrobotnych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy  rozpoczęła zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. W ramach reintegracji zawodowej 4 uczestników KIS wykonuje prace społecznie użyteczne na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich, 6 uczestniczek wykonuje prace w ramach warsztatu usług opiekuńczych pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Ponadto uczestnicy klubu odbywać będą co miesięczne zajęcia warsztatowe z psychologiem i pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach reintegracji społecznej.

Czytaj więcej o: Ruszyła kolejna edycja prac społecznie użytecznych

Informacja dotycząca wydawania żywności w kwietniu 2019

 

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 

Lista produktów do wydawania: 5 kwiecień 2019 r., (piątek) od godz. 800 - 1800

                                            6 kwiecień 2019 r., (sobota) od godz. 800 - 1300

                                                                 po dwie paczki na 1 osobę.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca wydawania żywności w kwietniu 2019