Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie Głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 

Zapraszamy do działu "Aktualności" aby zobaczyć  co nowego  u nas się dzieje.

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie „Aktywna jesień życia”

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

od 1.07.2015 do 31.10.2015r. będzie realizować projekt

 

„Aktywna jesień życia”

 

„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie”.

 

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie „Aktywna jesień życia”

Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie „Uwierz w siebie”

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

od 1.07.2015 do 31.12.2015. będzie realizować projekt

 

„Uwierz w siebie”

 

„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie „Uwierz w siebie”

" Wakacje Zgranej Paki z Fundacją Przyjaciółka "

Przejdź do - Na%20plakacie%20kolorowa%20animacja%20radosnych%20dzieci%20plus%20program%20projektu%20

Po raz pierwszy Fundacja Przyjaciółka sfinansuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze świetlic "Zgrana Paka". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach współpracy przystąpił do programu „Dobre Dzieciństwo 2015” ogłoszonego przez Fundację Przyjaciółka.

Czytaj więcej o: " Wakacje Zgranej Paki z Fundacją Przyjaciółka "

Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie "Aktywni całe życie"

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

od 1.07.2015 do 31.10.2015r. będzie realizować projekt

 

„Aktywni całe życie”

 

„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie "Aktywni całe życie"

Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie "Młody człowiek- duże szanse"

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

oraz  Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy - Latoszynie

od 1.07.2015 do 30.11.2015. będzie realizować projekt

 

„Młody człowiek – duże szanse”

 

„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie "Młody człowiek- duże szanse"

Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie "Bądź cool- bez używek"

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

oraz  Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy - Latoszynie

od 01.08.2015r. do 30.11.2015r. będzie realizować projekt

 

„Bądź cool – bez używek!”

 

„Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rekrutacji do uczestnictwa w projekcie "Bądź cool- bez używek"

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Przejdź do - Uczestnicy%20KIS%20na%20targach%20pracy%20w%20Zespole%20Szkół%20Mechanicznych%20nr%201%20w%20Dębicy

W okresie maj- czerwiec odbywały się zajęcia warsztatowe dla siedmiu uczestników projektu w ramach Klubu Integracji Społecznej. Spotkania prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego miały na celu zdiagnozować preferencje oraz predyspozycje zawodowe i społeczne uczestników projektu oraz przygotować ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Czytaj więcej o: Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Kontynuujemy „Program Aktywizacja i Integracja”

Przejdź do - Dyrektor%20Małgorzata%20Kędzior,%20Z-ca%20dyrektora%20Marzena%20Socha,%20psycholog%20Anna%20Gil,%20doradca%20zawodowy%20Monika%20Ogrodnik%20siedzą%20przy%20wspólnym%20stole%20wraz%20z%20uczestnikami%20zajęć%20PAJ%20podczas%20spotkania%20integracyjnego

Zakończyła się I edycja Programu Aktywizacja i Integracja, w ramach którego osoby długotrwale bezrobotne będące beneficjentami ośrodka pomocy społecznej uczestniczyły w reintegracji społecznej i zawodowej.  Zawodowa polegała na wykonywaniu prac społecznie użytecznych w Zakładzie Usług Miejskich polegających na porządkowaniu terenu miasta. Uzyskano wymierne jej efekty w postaci ponad 700 godzin wykonanych prac.

Czytaj więcej o: Kontynuujemy „Program Aktywizacja i Integracja”

Strona MOPS przyjazna osobom niepełnosprawnym

Przejdź do - Certyfikat%20„Strona%20Dostępna%20dla%20Wszystkich”

Czytelnicy naszej strony internetowej zapewne dostrzegli jej zmianę. Nie tylko jest bardziej przejrzysta, ale także przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jednostka współpracująca na co dzień z osobami niepełnosprawnymi była zobligowana do zmiany wizerunku strony internetowej.

Czytaj więcej o: Strona MOPS przyjazna osobom niepełnosprawnym

Przeciw wykluczeniu

Gmina Miasto Dębica przystąpiła do zadania publicznego pod nazwą: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.”, pod nazwą „Aktywność przeciw wykluczeniu”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Przyznana Gminie Miasta Dębicy dotacja wynosi 50 000zł.

Czytaj więcej o: Przeciw wykluczeniu