Skrócone Archiwalne informacje część 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STYPENDIUM SZKOLNE – MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR (06/05/2015)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom, którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia  za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do 30 czerwca 2015r.

 

"Wielki Piątek" (01/04/2015)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 03.04.2015 r.tj. w Wielki Piatek pracuje w godzinach 7:30 do 14:30.

 

„Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (02/03/2015)

 

W Polsce istnieje powszechność obowiązku interwencji w sytuacji występowania zjawiska przemocy. Wszyscy mamy obowiązek społeczny wynikający z  art. 304 &1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ( a takim jest przemoc w rodzinie) ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub policji. Pamiętajmy, iż milczenie jest przyzwoleniem na przemoc.          

 

Żywność w magazynie MOPS (08/01/2015)

 

Od poniedziałku 12 stycznia 2015 r. do środy 21 stycznia 2015 r. w magazynie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej  wydawana będzie żywność dla potrzebujących dębiczan. 

 

MOPS przypomina o pomocy osobom bezdomnym w czasie mrozów (31/12/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina o procedurach jakie należy stosować w sytuacji pomocy osobom bezdomnym w czasie mrozów. Nie bądźmy obojętni, działajmy kiedy drugiemu człowiekowi potrzebne jest wsparcie. W załączeniu apel Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pani Moniki Prokop.

 

31 grudnia 2014- MOPS pracuje krócej (30/12/2014)

 

W DNIU 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Sylwester) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy będzie czynny do godz. 14:30.

 

24 grudnia- Wigilia- Dzień wolny od pracy w MOPS (23/12/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia 19.11.2014 nr 29/2014 w sprawie jednorazowej zmiany godzin urzędowania MOPS w Dębicy dzień 24 grudnia 2014- Wigilia jest dniem wolnym od pracy w MOPS w zamian za dzień 06 grudnia 2014 (sobota).

 

Szkolenia i staże dla osób z wadą słuchu (10/12/2014)

 

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie zaprasza wszystkie osoby z wadą słuchu do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS: „Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa osób niesłyszących i słabosłyszących” realizowanym w okresie listopad 2014 do wrzesień 2015. 

 

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica" (06/12/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór do  do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica". 

 

Nowi partnerzy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (05/12/2014)

 

Od dnia 1 grudnia 2014 r. do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przystąpiła sieć sklepów Carrefour Polska.

 

 

06 grudnia 2014 r. WIGILIA- MOPS urzęduje (03/12/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia 19.11.2014 nr 29/2014 w sprawie jednorazowej zmiany godzin urzędowania MOPS w Dębicy dzień 6 grudnia 2014 (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30 jest dniem pracy w MOPS w zamian za dzień 24 grudnia 2014 (Wigilia).

 

Akcja „Pomóż dzieciom Przetrwać Zimę” (19/11/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż w roku bieżącym pracownicy tut. Ośrodka włączyli się w działania ogólnopolskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, której koordynatorem na terenie woj. podkarpackiego jest Polskie Radio Rzeszów. 

 

STYPENDIUM SZKOLNE – MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR (18/11/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom, którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia  za okres od 01.09.2014r. do 31.12.2014r. winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do 30 listopada 2014r.

- Rachunki  i faktury będą rozliczane w pok. Nr 5 (Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Ratuszowa 6).

- Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr telefonu 14 670 50 06 wew. 120.

 

Informacja dotycząca Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny (17/11/2014)

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Program to bezpośrednie wsparcie rodzin prowadzące do zwiększenia szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. Wojewódzka Karta Dużej Rodziny daje mozliwość skorzystania z systemu ulg i rabatów, które zaoferowały instytuacje kultury w województwie podkarapackim oraz inni partnerzy sektora prywatnego.

Szersze informacje o programie dostępne są na stronie internetowej www.wkdr.pl oraz pod nr telefonu 17 850 83 21 jak również pisząc na adres: rops@wkdr.pl.

 

10 listopada- dzień wolny od pracy w MOPS (05/11/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia 02.01.2014 nr 1/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w MOPS.

 

PROCEDURA postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim (03/11/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zamieszcza procedurę jaką należy stosować w sytuacji pomocy osobie bezdomnej w okresie zimowym.

 

Nie bądźmy obojętni! - Apel do mieszkańców miasta Dębica- (22/10/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w związku z nadchodzącymi  zimowymi warunkami atmosferycznymi apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi samotnych, starszych i bezdomnych. 

 

Zaproszenie na wydarzenie promujące Konkurs Grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam” (10/10/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na wydarzenie promujące wyjątkowy Konkurs Grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK.

 

Oferta Stowarzyszenia "Nowy Horyzont"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przedstawia ofertę Stowarzyszenia Wspierania Zasobw Ludzkich "Nowy Horyzont".

 

Zniżki Karta Dużej Rodziny (21/08/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przedstawia listę przedsiębiorców, którzy dołączyli do Karty Dużej Rodziny.

 

OHP ogłasza nabór do projektu "Gwarancja dla młodzieży"(28/08/2014)

 

HP 9-19 w Dębicy  informujeo rekrutacji do unijnego programu „Gwarancja dla młodzieży”.

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 będą przyjmowane od 1 do 15 września 2014 r. w budynku Działu Świadczeń Rodzinnych w Dębicy (przy siedzibie MOPS w Dębicy), ul. Ratuszowa 6, pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

 

Konkurs Fotograficzny "Senior w obiektywie i za obiektywem"

 

Niniejszym mamy zaszczyt poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

 

Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus

 

W dniu czwartego sierpnia 2014 Burmistrz Miasta Dębicy wydał Zarządzenie Nr 160/2014  w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu „Dębickiej Karty Rodziny Trzy Plus”.

 

 

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM I ICH RODZIN (12/08/2014)

 

W 2014 roku Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Rzeszowie, realizuje zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz materialnej dla  osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.

Organizacja świadczy wsparcie w pięciu ośrodkach i udzielane jest wszystkim osobom bez względu na rodzaj przestępstwa. Specjalistami udzielającymi porad są radcowie prawni i psycholodzy. 

 

"Informacja dla osób uprawnionych do alimentów" (18/07/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2012, poz. 1228 ze zm.) wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r. 

 

Informacja o projekcie „Kocham życie, a nie bicie II” (18/07/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie „Kocham życie, a nie bicie II", zadanie pt.„WSPIERANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”, który jest realizowany w ramach pozyskanych  środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

DĘBICKA KARTA RODZINY TRZY PLUS (01/07/2014)

 

Od 16 czerwca 2014 r. rodziny mające na utrzymaniu troje i  dzieci mogą ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Przysługuje ona również  rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. 

 

STYPENDIUM SZKOLNE. MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR (29/05/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom, którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki  dokumentujące wysokość poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia  za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. winny być dostarczone do tut. Ośrodka  w terminie do 30 czerwca 2014r.

 

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (07/05/2014)

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Informacja dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego (30/04/2014)

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014r., poz. 559 zostały wprowadzone zmiany dotyczące wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

 

2 maja- dzień wolny od pracy w MOPS (28/04/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia 02.01.2014 nr 1/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy  dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w MOPS.

 

LIST DO PRACODAWCÓW Centrum Integracji Społecznej (10/04/2014)

 

Szanowni Państwo, Pracodawcy i Przedsiębiorcy Miasta Dębicy, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w zakresie reintegracji zawodowej osób bezrobotnych uczestniczących w programie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Nowe koncepcje dotyczące aktywnej polityki społecznej promowane i rozwijane w krajach Unii Europejskiej zmierzają do szerzenia idei "praca zamiast zasiłku" oraz wzmocnienia procesów szeroko rozumianej integracji społecznej.

 

Informacja dotycząca żywności (04/04/2014)

 

W GRUDNIU 2013 ZAKOŃCZYŁA SIĘ REALIZACJA PROGRAMU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ „PEAD”.

 

Pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużona do końca roku (20/03/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 14 marca 2014 r. poz. 320, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 marca 2014 r.

 

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków (11/03/2014)

 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 28 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: http://www.spes.org.pl/stypendia

Wnioski przyjmujemowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej w Internecie bazy danych. 

 

 

 

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" (14/02/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że w dniach 24.02.2014r. - 01.03.2014r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". 

 

Informacja świadczeń rodzinnych dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego (03/01/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż Rada Ministrów 24 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741).

 

 

 

"24 grudnia 2013 tj. WIGILIA- MOPS nie urzęduje" (23/12/2013)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia 15.11.2013 nr 27/2013 w sprawie jednorazowej zmiany godzin urzędowania MOPS w Dębicy dzień 24 grudnia 2013 (wigilia) jest dniem wolnym od pracy w MOPS w zamian za dzień 07 grudnia 2013 (sobota).

 

DODATEK ENERGETYCZNY DLA MIESZKAŃCÓW - RUSZA OD 1 STYCZNIA 2014 (16/12/2013)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  informuje, że osoby posiadające prawo do dodatku mieszkaniowego mogą od 1 stycznia 2014 roku ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Ostatnia w 2013 roku dostawa żywności na Święta Bożego Narodzenia (26/11/2013)

 

Od 27 listopada w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej  wydawana będzie żywność dla potrzebujących dębiczan. 

 

Nie bądźmy obojętni! - Apel do mieszkańców miasta Dębica (18/10/2013)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w związku z nadchodzącymi  zimowymi, warunkami atmosferycznymi apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi samotnych, starszych i bezdomnych. 

 

Informacja o konferencji „W pracy przeciw przemocy II” (04/10/2013)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram zapraszają do udziału w konferencji w ramach projektu „W pracy przeciw przemocy II” który jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konferencja odbędzie się 25 października 2013 roku w Domu Kultury „Śnieżka”.

 

Żywność dla dębiczan (19/09/13)

 

Od 25 września 2013r. do 4 października 2013 r. w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej wydawana będzie żywność dla potrzebujących dębiczan.

 

PROJEKT „Kocham życie, a nie picie” (28/08/2013)

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy od dnia 1.09.2013 do 30.11.2013 roku realizuje projekt „Kocham życie, a nie picie” ze środków Województwa Podkarpackiego: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

 

informacja Działu Świadczeń Rodzinnych o nowym roku szkolnym (26/08/2013)

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tj. 2013/2014, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina wszystkim zainteresowanym  o konieczności dostarczenia do dnia 6 września 2013r. zaświadczenia szkolnego lub złożenia stosownego oświadczenia, potwierdzającego fakt bycia uczniem szkoły ponadgimnazjalnej w nowym roku szkolnym.

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2013/2014 (12/08/2013)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2013 / 2014 będą przyjmowane od 1 do 15 wrzesnia 2013 r. w tutejszym Ośrodku, ul. Akademicka 12 pok. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Druki wniosków o przyznanie stypendium wydawane sa w informacji i pokoju 30.

 

PROJEKT " WIEM- DZIAŁAM LEPIEJ" (06/08/2013)

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy od dnia 1.08.2013 do 31.10.2013 roku realizuje projekt „ wiem – działam lepiej” ze środków

Województwa Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY (02/08/2013)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2013r. do 30 września 2014r. są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2013r.

 

PROJEKT "KOCHAM ŻYCIE, A NIE BICIE" (25/07/2013)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie „Kocham życie, a nie bicie”, zadanie pt.„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”, który jest realizowany w ramach pozyskanych  środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

LETNI WYPOCZYNEK (18/07/2013)

 

 Od 13 do 26 lipca 2013 r. dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przebywają na kolonii krajoznawczo – turystycznej „Wakacje w Bieszczadach w 2013”. 

 

STYPENDIUM SZKOLNE – MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR (25/06/2013)

 

Miejski Ośrodek Pomocy w Dębicy  przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom, którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki  dokumentujące wysokość poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia  za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r., winny być dostarczone do tut. Ośrodka  w terminie do 30 czerwca 2013r. 

 

informacja dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego (21/06/2013)

 

Przypomnamy o konieczności  składania wniosków przez osoby, którym z upływem 30 czerwca 2013r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 2013r.

 

Żywność dla dębiczan (11/06/2013)

 

Od 12 do 21 czerwca w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej wydawana będzie żywność dla potrzebujących dębiczan.

 

Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (10/04/2013)

 

Projekt „Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem” skierowany jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.  W jego ofercie znajdują się m.in. pomoc prawna, psychologiczna i materialna.

 

Dodatkowe 200 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych (04/04/2013)

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2013r. poz. 413 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Żywność na Święta Wielkanocne (08/03/2013)

 

Od 13 marca 2013 r. w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej  wydawana będzie żywność dla potrzebujących dębiczan. 

 

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY (01/03/2013)

 

Zgodnie z waloryzacją emerytur i rent od dnia 1 marca 2013r. najniższa emerytura zostaje podwyższona do kwoty  831,15 zł., a dodatek pielęgnacyjny do kwoty 203,50 zł.

 

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2013r. (01/03/2013)

 

W marcu 2013 r. ZUS zwaloryzuje wypłacane świadczenia. Średnio wzrosną one o ponad 70 zł.

 

Komunikat dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne (20/02/2013)

 

UWAGA! Wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnione do jego pobierania na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. Po upływie tego terminu wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (18/02/2013)

 

Informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nt. organizacji  "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

tydzień pomocy_osobom_pokrzywdzonym.pdf

TPOP_plakat.pdf

 

Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym (06/01/2013)

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 

Program ferii w świetlicach MOPS (29/01/2013)

 

Trzy Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy: świetlica socjoterapeutyczna nr 1 „Zgrana Paka” przy ulicy Matejki, świetlica środowiskowa nr 2 przy ulicy Kraszewskiego i świetlica środowiskowa nr 3 przy ulicy Sienkiewicza prowadzić będą atrakcyjne zajęcia w czasie ferii zimowych.

 

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. (29/01/2013)

 

Sejm RP uchwalił w dniu 7 grudnia 2012r. ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

PROJEKT „DAMY RADĘ”(22/01/2013)

 

Projekt „Damy Radę” został zainicjowany przez Fundację TZMO SA Razem Zmieniamy Świat. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych schorzeń.

 

Żywność na Święta Bożego Narodzenia dla dębiczan (12/12/2012)

 

W magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej wydawana jest żywność dla potrzebujących dębiczan.

 

Zimą- Nie bądźmy obojętni! (10/12/2012)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w związku z zimowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: opady śniegu, minusowe temperatury, ponownie apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi samotnych, starszych i bezdomnych.

 

MOPS odrabia wigilię (04/05/2012)

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w sprawie: jednorazowej zmiany godzin urzędowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy: dzień
8 grudnia 2012 roku (sobota) jest dniem urzędowania w MOPS w Dębicy w godzinach od 7:30 do 15:30 w zamian za dzień 24 grudnia 2012 (wigilia).

 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązująca od 1 stycznia 2013r. (23/11/2012)

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2012 r. poz. 1255 opublikowano Ustawę z dnia 12 października 2012 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Świetlice środowiskowe ponownie otwarte (05/10/2012)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że od dnia 8 października 2012 roku wznawiają swoją działalność świetlice środowiskowe przy ul. Kraszewskiego 90 i ul. Sienkiewicza 1

 

Stypendium szkolne a zmiana kryterium dochodowego (31/08/2012)

 

W związku z wejściem w życie dnia 1 października 2012 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla osoby samotnie gospodarującej z kwoty 447,00 zł na kwotę 542,00 zł., dla osoby w rodzinie z kwoty 351,00 zł na kwotę 456,00 zł.), osoby, którym dochód nie przekracza nowego kryterium dochodowego mogą składać wnioski o stypendium szkolne w siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej    w Dębicy terminie od 3 do 15 września 2012 r.

 

Nowe kryteria w świadczeniach rodzinnych (28/08/2012)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż od  1 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 roku, Dz. U. z 2012 r. poz. 959  ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych.

 

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r. (07/08/2012)

 

W dniu 17 lipca 2012r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 823 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Komunikat w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres zasilkowy 2012 r. (06/08/2012)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż od 1 sierpnia 2012 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres tj. od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r. (06/07/2012)

 

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

 

Stypendium szkolne 2012/2013 (03/07/2012)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października w siedzibie MOPS w Dębicy  przy ul. Akademicka 12.  

 

Zasiłek szkolny (03/07/2012)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje o możliwości skorzystania z jednej z form pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. z zasiłku szkolnego.

 

Informacja w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego (14/06/2012)

 

W dniu 8 czerwca 2012r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 641) Rozporządzenie rady Ministrów z 29 maja 2012r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które przedłuża do 30 czerwca 2012r., termin do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu  wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012r.

 

"Dzień Seniora" w Inspektoracie ZUS w Dębicy (06/06/2012)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż w ramach ogólnopolskiej akcji w Inspektoracie ZUS w Dębicy w dniu 14 czerwca 2012 r. w godzinach 9:00 do 14:00 odbędzie się "Dzień Seniora". W dniu tym eksperci ZUS odpowiadać będą na pytania dotyczące emerytur, rent i zasiłków.

Oto szczegóły akcji.

 

Stypendia szkolne 2012. Rachunki na osoby pełnoletnie (29/05/2012)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina, że w związku z rozliczaniem w terminie do 20 czerwca 2012 roku wydatków poniesionych w ramach przyznanej pomocy materialnej dla uczniów (stypendium szkolne) przedstawiane faktury i rachunki imienne powinny być wystawione na wnioskodawcę tj. rodzica, opiekuna bądź pełnoletniego ucznia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr telefonu 14 670 50 06 wew. 120.

Rachunki i faktury dostarczone do 20 czerwca 2012 r. rozpatrzone będą do 31 lipca 2012 r.

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.(22/05/2012)

 

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

 

Stypendia szkolne 2012- informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje iż w siedzibie Ośrodka przy ul. Akademickiej 12 przyjmowane są imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r., rodzicom i pełnoletnim uczniom, którzy decyzją mają przyznane stypendium szkolne.

 

Żywność na Święta Wielkanocne (29/03/2012)

 

Od 02 kwietnia 2012 r. w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej wydawana będzie żywność dla potrzebujących dębiczan.

 

1 procent dla „Zgranej Paki” (12/03/2012)

 

Świetlica socjoterapeutyczna „Zgrana Paka” działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prosi o przekazywanie na jej rzecz 1 procenta z rocznego rozliczenia podatkowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na wypoczynek letni dzieci z tej świetlicy.

 

Nie bądź obojętny (31/01/2012)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi samotnych, starszych i bezdomnych. Panujące od kilku dni niskie temperatury są wyjątkowo niesprzyjające ludziom bez stałego miejsca zamieszkania. Każdą informację o takich ludziach potrzebujących pomocy należy przekazywać odpowiednim służbom pomocy społecznej. Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

 

Nabór wolontariuszy (17/01/2012)

 

Świetlice działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy prowadzą nabór do pracy w charakterze Wolontariusza w Ośrodkach Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy (Świetlica Środowiskowa I przy ul. Kraszewskiego 90 oraz Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Matejki 7).

 

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012 r.(02/01/2012)

 

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

 

Kolejna dostawa żywności na Święta Bożego Narodzenia (13/12/2011)

 

Od 12 grudnia w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej 12 wydawana jest kolejna dostawa żywności dla potrzebujących dębiczan.

Z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ad Astram” przywiózł do swojego magazynu ok. 15 ton żywności dla dębiczan. Została ona przekazana w ramach realizacji unijnego programu PAED.

 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”(25/11/2011)

 

W dniu 27 listopada 2011 w całej Polsce organizowana jest Akcja charytatywna pn. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Koordynatorem akcji na terenie województwa podkarpackiego jest Polskie Radio Rzeszów.

 

Żywność przed świętami (23/11/2011)

 

Od 25 listopada w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej 12 wydawana jest żywność dla potrzebujących dębiczan.

 

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM, SAMOTNYM I STARSZYM (21/10/2011)

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Dębica o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych i starszych oraz zachowanie czujności wobec zauważonych osób bezdomnych, przebywających czy śpiących na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

 

Żywność dla dębiczan (12/10/2011)

 

Od 12 października w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej wydawana jest żywność dla potrzebujących dębiczan.

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (11/10/2011)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy informuje, iż w dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji „rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy” dofinansowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (06/10/2011)

 

Gmina Miasto Dębica w roku 2010 podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka(15/07/2011)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

 

Oświadczenia zamiast zaświadczeń (15/06/2011)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż od dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

 

Żywność dla dębiczan (18/04/2011)

 

Od 18 kwietnia w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej 12 wydawana jest żywność dla potrzebujących dębiczan. Akcja związana jest z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi.

 

Wypożyczalnia zawieszona (24/02/2011)

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” informuje, iż z dniem 1 marca br.. zostaje zawieszona do odwołania działalność wypożyczalni strojów karnawałowych.

 

Świadczenia pomocy wolne od podatku (15/02/2011)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że osoby korzystające z szeroko rozumianej pomocy socjalnej ze strony państwa czy samorządów zasadniczo nie musza się rozliczać z fiskusem z tytułu otrzymanego tego rodzaju wsparcia. Katalog zwolnień podatkowych zawarty jest w art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W związku z tym osobom pobierającym niniejsze świadczenia, MOPS nie wystawia „Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” (PIT-118/B).

 

Żywność dla dębiczan (14/02/2011)

 

Od 14 lutego w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej wydawana jest żywność dla potrzebujących dębiczan.

 

Rekrutacja do projektu systemowego (03/02/2011)

 

Do końca lutego trwa rekrutacja do projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

MOPS informuje (01/02/2011)

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy uprzejmie informuje, że Dział Świadczeń Rodzinnych mieści się obecnie w budynku przy ulicy Ratuszowej 6. Telefon do działu: 14-6811801.

 

Wypożyczalnia w Domu Seniora (25/01/2011)

 

Swoją siedzibę zmieniła wypożyczalnia strojów karnawałowych. Obecnie mieści się ona w budynku Filii nr 1 Domu Dziennego Pobytu (popularny Dom Seniora) przy ulicy Rzeszowskiej.

 

MOPS informuje (29/12/2010)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy dziękuje dębiczanom za przekazywanie do Magazynu Rzeczy Używanych rzeczy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Jednocześnie informuje, że w związku ze zmniejszonym w roku 2011 budżetem nie będzie w stanie odbierać rzeczy używanych od ofiarodawców swoim transportem.

 

Bezpłatna żywność dla dębiczan (06/12/2010)

 

Od 7 grudnia w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej  wydawana jest żywność dla potrzebujących dębiczan.

 

Becikowe na nowych zasadach (09/11/2010)

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawania pod ta opieką (Dz. U. z dnia 1 października 2010r. Nr 183, Poz. 1234) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dębicy  informuje, iż od 01.01.2012r.  podstawę do ustalenia prawa do uzyskania jednorazowej zapomogi oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające fakt objęcia kobiety opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży. Świadczenia  zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

 

Żywność dla dębiczan (30/08/2010)

 

Od 30 sierpnia w magazynie żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej wydawana jest żywność dla potrzebujących dębiczan.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego (29/07/2010)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że aby otrzymać w miesiącu wrześniu lub październiku 2010r. dodatki do zasiłku rodzinnego na dzieci uczące się w szkole średniej (lub na dzieci powyżej 16 roku życia) z tytułu:

 

Nowy okres zasiłkowy (22/07/2010)

 

Wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 (trwający od 1 października 2010r. do 30 września 2011r.) przyjmowane są od 1 sierpnia 2010r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12,  w pokoju nr 28, w  godz. od 8:00 do 15:00.

 

 

Fundusz Alimentacyjny - zmiany w rozporządzeniu (9/07/2010)

 

W Dzienniku Ustaw nr 123 poz. 836 z dnia 9 lipca 2010r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa  do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Becikowe na nowych zasadach - planowane zmiany (08/02/2010)

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wypłaty tzw. „becikowego” prezentujemy stanowisko w tej sprawie resortów Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia. Dotyczy ono planowanych zmian w tych przepisach.

 

Świadczenie pielęgnacyjne - zmiany w przepisach (06/01/2010)

 

Od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.