KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Korpus Wsparcia Seniorów to nowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mający na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w miejscu ich zamieszkania.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat
i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko – wiejskich, jako realizacja zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID–19.

Zgodnie z założeniem Programu jego realizacja obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki
na odległość”.

Na terenie Gminy Miasta Dębica realizowany będzie Moduł I Programu, a jego realizacja trwać będzie do 31 grudnia 2022r.

Program realizował bedzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i zgodnie ze swoim założeniem skierowany jest  do Seniorów powyżej 65 roku życia, mieszkających na terenie Gminy Miasta Dębica, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na wiek, stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby po 65 roku życia mogą skorzystać z:

 • wsparcia społecznego
 • pomocy w ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • wsparcia psychologicznego
 • wsparcia w czynnościach dnia codziennego

 

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.

 

Seniorów zainteresowanych skorzystaniem z pomocy w ramach Programu prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy pod nr tel. 14 670 50 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub skorzystać z ogólnopolskiej infolinii nr tel.:  22 505 11 11

Artykuły

Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Przejdź do - Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Gmina Miasto Dębica przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanego ze środków                     z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.
Rada Miejska w dniu 12 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego, umożliwiającego wdrażanie dodatkowych działań na rzecz osób starszych. Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Pliki do pobrania


Galeria


 • Powiększ zdjęcie logo korpus wsparcia seniorów

  logo korpus wsparcia seniorów

 • Powiększ zdjęcie Plakat informacyjny

  Plakat informacyjny