Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 16.10.2020r. w ramach wizyty studyjnej przyjechali do nas pracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim wraz z Panią Kierownik Ośrodka oraz przedstawicielami Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski.

Nasi goście podobnie jak MOPS w Dębicy realizują projekt w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług.

Podczas spotkania zapoznaliśmy gości z podejmowanymi przez nas działaniami oraz przedstawiliśmy opracowane rozwiązania modelowe, sposoby ich wprowadzania w system pomocy i integracji społecznej oraz rekomendowaliśmy dobre praktyki.

Z koleżankami i kolegami z Tomaszowa Lubelskiego wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami związanymi z prowadzoną działalnością oraz realizacją projektów. Analizowaliśmy różnice organizacyjne w naszych Ośrodkach oraz wzajemnie informowaliśmy się na temat nowo przyjętej organizacji pracy, napotykanych trudnościach oraz mocnych stronach oddzielenia pomocy finansowej od prowadzenia pracy socjalnej.

Wizyta przebiegła w serdecznej atmosferze. Było miło usłyszeć słowa uznania od przybyłych gości, którym życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach. 

W dniu 18.09.2018r. w ramach wizyty studyjnej, gościli w Naszym Ośrodku: Kierownik oraz pracownicy z  Miejsko gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Nasi goście z Myślenic podobnie jak my realizują projekt w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług.

Podczas wizyty studyjnej zaprezentowaliśmy podejmowane przez nas działaniami oraz przedstawiliśmy opracowane  rozwiązania modelowe, sposoby ich wprowadzania w system pomocy i integracji społecznej oraz rekomendowaliśmy dobre praktyki.

Z koleżankami i kolegami z Myślenic wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami związanymi z prowadzoną działalnością oraz realizacją projektów. Analizowaliśmy różnice organizacyjne w naszych Ośrodkach oraz wzajemnie informowaliśmy się na temat nowo przyjętej organizacji pracy, napotykanych trudnościach oraz jej mocnych stronach.  

Wizyta przebiegła w serdecznej atmosferze, a nam miło było słyszeć słowa uznania od przybyłych gości, którym życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach.

.

 

 

 

WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z NOWEGO SĄCZA  

 

W dniu 20.07.2018r. gościli w Naszym Ośrodku, w ramach wizyty studyjnej, pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Nowym Sączu.

To już kolejna, trzecia, wizyta pracowników z ośrodków pomocy społecznej, które podobnie jak MOPS w Dębicy realizują projekt w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług.

Podczas wizyty studyjnej zapoznaliśmy gości z podejmowanymi przez nas działaniami oraz przedstawiliśmy opracowane rozwiązania modelowe, sposoby ich wprowadzania w system pomocy i integracji społecznej oraz rekomendowaliśmy dobre praktyki.

Z koleżankami z Nowego Sącza wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami związanymi z prowadzoną działalnością oraz realizacją projektów. Analizowaliśmy różnice organizacyjne w naszych Ośrodkach oraz wzajemnie informowaliśmy się na temat nowo przyjętej organizacji pracy, napotykanych trudnościach oraz jej mocnych stronach.  

Wizyta przebiegła w serdecznej atmosferze, a nam miło było słyszeć słowa uznania od przybyłych gości, którym życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach.

 

 

 

 

 

 

 

REORGANIZACJA

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DĘBICY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Dębicy od 1 kwietnia 2017r. rozpoczął realizację projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy” w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w tut. Ośrodku. Zakładany czas trwania projektu: od 01.04.2017r. do 31.03.2019 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 359 900,64 zł. Projekt jestt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych oraz całego Ośrodka. Wprowadzone w wyniku działań projektowych zmiany powinny wprowadzić rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłynąć na zwiększenie udziału pracy socjalnej w  podejmowanych codziennie czynnościach zawodowych.

Analizując dynamiczne zmiany społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dębicy chce wprowadzić rozwiązanie, które będzie przyjazne każdej osobie i rodzinie zgłaszającej potrzebę pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Służyć ma temu założenie projektowe, którym jest oddzielenie pracy socjalnej od przyznawanych świadczeń.

Pracownik prowadzący pracę socjalną w swoich działaniach skoncentrowany będzie na zaangażowaniu rodziny i jej otoczenia w proces poszukiwania i wdrażania adekwatnych rozwiązań zgłaszanych problemów. Będzie wykorzystywał swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje we wprowadzaniu i utrwalaniu korzystnej zmiany w sytuacji rodziny.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Projekt ma na celu również podniesienie bezpieczeństwa pracy  pracowników.

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr WND-POWER.02.05.00-00-0079/16 pn. Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

 

 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy   informuje, iż    w ramach realizacji projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”, w miesiacach styczeń- luty 2018r. udzielane będą bezpłatne porady prawne  i psychoterapeutyczne.

Z poradnictwa mogą skorzystać osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.  

Szczegółowych informacji udziela, a także zapisy prowadzi po. Kierownik Działu ds. Usług pani Julita Skiba,

tel .: 14 670 50 06, wew.137.

 Zapisywać  można się również osobiście w pokoju nr 35 w siedzibie MOPS przy ul. Akademickiej 12.

 

BEZPŁATNE PORADY

PRAWNE

I PSYCHOTERAPEUTYCZNE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy   informuje, iż  w ramach realizacji projektu pt.„Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”, w miesiącu marcu 2018r. 

udzielane będą bezpłatne porady prawne  i psychoterapeutyczne.

Z poradnictwa mogą skorzystać osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.  

Szczegółowych informacji udziela, a także zapisy prowadzi

p.o. Kierownik Działu ds. Usług pani Julita Skiba,

tel .: 14 670 50 06, wew.137.

 Zapisywać  można się również osobiście w pokoju nr 35 w siedzibie MOPS przy ul. Akademickiej 12.

 

 

 

 

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr WND-POWER.02.05.00-00-0079/16

pn. Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

NAZWA BENEFICJENTA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

ul. Akademicka 12

 
               

LP.

Forma wsparcia (np. szkolenie, konferencja, staż, itp.)

Data wsparcia

Godziny udzielania wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Planowana liczba uczestników, którzy otrzymają wsparcie

W jaki sposób Beneficjent upublicznił

/ przekazał do IP harmonogram

udzielania wsparcia (w kolumnie należy

wpisać 1 lub 2: strona www - 1;

z wykorzystaniem SL2014 - 2)

 

 

Realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych według wdrożonego modelu funkcjonowania MOPS Dębica- Liczba godzin przepracowanych przez specjalistów

       

1

 

 

 

1.

Poradnictwo specjalistyczne: doradca zawodowy

kwiecień: 4,18

9.00- 13.00

Specjalista pracować będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica.

Specjalista pracując czasie 4 godzin w ciągu jednego dnia udzieli doradztwa zawodowego 4 osobom tj. 1 os/1 godz.   

1

 

 

 

maj: 9,23

9.00- 13.00

Specjalista pracować będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica.

Specjalista pracując czasie 4 godzin w ciągu jednego dnia udzieli doradztwa zawodowego 4 osobom tj. 1 os/1 godz.   

1

 

 

 

Czerwiec: 6, 20

9.00- 13.00

Specjalista pracować będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica.

Specjalista pracując czasie 4 godzin w ciągu jednego dnia udzieli doradztwa zawodowego 4 osobom tj. 1 os/1 godz.   

 1

 

 2.

 Poradnictwo specjalistyczne:

psychoterapeuta

kwiecień: 9,16,23,30

10.30- 12.30

Specjalista pracować będzie, w zależności od  potrzeb klientów: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica lub w Domu Dziennego Pobytu Senior+ przy ul. Mościckiego 26 lub w Domu Seniora ul. Rzeszowska. Osoby uczęszczające na zajęcia do Domu Dziennego Pobytu, to osoby starsze, które mogą mieć problem z dotarciem do głównego budynku MOPS. Spotkania odbywać się mogą również w Placówce Wsparcia Dziennego ul. Matejki.

W czasie dwóch przewidzianych godzin pracy, w ciągu jednego dnia,  specjalista może udzielić porady psychoterapeutycznej maksymalnie 4 osobom tj. 30min/os.

 1

 

   

Maj: 7,14,21,28

10.30- 12.30

Specjalista pracować będzie, w zależności od  potrzeb klientów: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica lub w Domu Dziennego Pobytu Senior + przy ul. Mościckiego 26 lub  Domu Seniora ul. Rzeszowska. Osoby uczęszczające na zajęcia do Domu Dziennego Pobytu, to osoby starsze, które mogą mieć problem z dotarciem do głównego budynku MOPS. Spotkania odbywać się mogą również w Placówce Wsparcia Dziennego ul. Matejki.

W czasie dwóch przewidzianych godzin pracy, w ciągu jednego dnia,  specjalista może udzielić porady psychoterapeutycznej maksymalnie 4 osobom tj. 30min/os.

1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Czerwiec: 4,11,18,25

10.30-12.30

Specjalista pracować będzie, w zależności od  potrzeb klientów: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica lub w Domu Dziennego Pobytu Senior + przy ul. Mościckiego 26 lub w Domu Seniora ul. Rzeszowska. Osoby uczęszczające na zajęcia do Domu Dziennego Pobytu, to osoby starsze, które mogą mieć problem z dotarciem do głównego budynku MOPS. Spotkania odbywać się mogą również w Placówce Wsparcia Dziennego ul. Matejki.

W czasie dwóch przewidzianych godzin pracy, w ciągu jednego dnia,  specjalista może udzielić porady psychoterapeutycznej maksymalnie 4 osobom tj. 30min/os.

1

 
 

 

 

 

 

Anna Sozańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, podpis i pieczeć osoby uprawnionej

 do podejmowania

 decyzji

 wiażących u beneficjenta zgodnie z wnioskiem

 o dofinansowanie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy- gościnnie

na konferencji „Bliżej Funduszy Europejskich” w Rzeszowie

 

W dniu 17 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się ósme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W spotkaniu uczestniczyła Wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart, a także: pan Krzysztof Michałkiewicz- Sekretarz Stanu w MRPiPS, pani Aneta Zaraś- Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS, pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, pan Mirosław Przewoźnik- Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS oraz przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, pracodawcy jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z punktów konferencji była  debata poświęcona projektom realizowanym w ramach Działania 2.5 PO WER mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej   i ich pracowników.

W debacie, reprezentując Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  udział wzięła Kierownik Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej, pani  Anna Sozańska, która przedstawiła realizowany przez MOPS w Dębicy projekt pn. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”.

Podczas debaty omówiła główne założenia projektu oraz jego cel, którym jest oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług. Zaprezentowała również efekty, które udało się do tej pory osiągnąć, a także przebieg realizacji poszczególnych zadań wraz z trudnościami i wyzwaniami, z jakimi trzeba się było zmierzyć podczas realizacji założeń projektowych.

W debacie uczestniczyli również Dyrektor oraz pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie, który również realizuje projekt dot. reorganizacji  i wdrożenia usprawnień organizacyjnych oraz Dyrektor i pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, z którego kilku pracowników uczestniczyło w szkoleniach z zakresu specjalizacji finansowanych ze środków EFS PO WER.

Udział w debacie oraz w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między podmiotami realizującymi projekty oraz prezentacją dobrych praktyk.

 

WARSZTATY DLA KADRY MOPS W RAMACH REORGANIZACJI

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DĘBICY

 

            W dniu 4 czerwca 2018r. kadra kierownicza Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Dębicy wzięła udział w warsztatach dotyczących wdrażanych zmian organziacyjnych, które są wynikiem realizacji projektu pn. „Reorganziacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. A jego celem jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w tut. Ośrodku.

W warsztatach udział wzięli również pracownicy MOPS, którzy wcześniej nie mieli możliwości wzięcia udziału w takim spotkaniu.

Warsztaty prowadził odpowiedzialny za wdrożenie usprawnień w tut. Ośrodku p. Adam Białas, który obecnym na spotkaniu osobom przybliżył główne założenia projektu, diagnozę koniecznych zmian oraz rezultaty podejmowanych działań.

 

 


 

 

 

 

 

Opublikowano dnia 05.07.2018 r.

Plik do pobrania:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Opublikowano dnia 04.10.2018 r.

Plik do pobrania:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

 

Opublikowano dnia 07.01.2019 r.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE