Sercem w Seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Sercem w Seniora”

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa VIII Integracja społeczna,       

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ogłasza nabór do udziału  w projekcie pt. „Sercem w Seniora”.

Projekt skierowany jest do osób starszych powyżej 60 r. ż. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Głównym zadaniem powyższego projektu jest zwiększenie liczba miejsc w Ośrodku Wsparcia Dziennego (OWD) w MOPS w Dębicy. Wdrożone zostaną nowe formy wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych w placówce.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:

  • osoby zamieszkałe na terenie Miasta Dębica,
  • w wieku powyżej 60 roku życia,
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Rekrutacja do projektu trwa od 1 maja do 30 czerwca 2021 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Biura Projektu zlokalizowanego w Ośrodka Wsparcia Dzienny Dom Senior + przy ul. Mościckiego 26,  39-200 Dębica do pokoju nr 2, tel. 14 670 20 51 lub 14 670 50 06 wew. 160 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Termin realizacji projektu: od 01.05.2021 roku do 30.09.2023 roku 

Całkowita wartość projektu: 1 371 348,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 302 780,59 zł

Wkład własny: 68 567,41 zł.

www.mapadotacji.pl

 

Artykuły

PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU „SERCEM W SENIORA”

W dniu 27 kwietnia 2021r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior oraz Główny Księgowy MOPS w Dębicy Pani Małgorzata Jaźwińska podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Sercem w Seniora”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nr i nazwa osi priorytetowej: VIII Integracja społecznych 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Na realizację projektu „Sercem w Seniora” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy pozyskał kwotę 1 302 780,59 zł.

Czytaj więcej o: PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU „SERCEM W SENIORA”

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Przejdź do - WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

W dniu 28 września nasi Seniorzy uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do uroczego miejsca – Lawendowe Pola.

Czytaj więcej o: WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Warsztaty aktywizujące

Od miesiąca września 2021 roku rozpoczęły się warsztaty aktywizujące dla uczestników projektu „Sercem w Seniora” współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Każdy uczestnik projektu będzie miał wybór udziału w 3 z 4 zaproponowanych warsztatów. Do wyboru uczestnicy będą mieli: warsztaty komputerowe, muzyczne, rozwijające pamięć wzrokową oraz warsztaty higieny.

Konsultacje tematyczne

Przejdź do - Konsultacje tematyczne

W dniu 18 sierpnia uczestnicy Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Rzeszowskiej mieli możliwość udziału w Konsultacjach Tematycznych pn: „Elementy metody pracy z osobami starszymi, z wykorzystaniem techniki snucia opowieści”.

Czytaj więcej o: Konsultacje tematyczne

Rozpoczęcie poradnictwa specjalistycznego

Od miesiąca lipca 2021 roku rozpoczęło się indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne oraz psychologiczne) w ramach projektu „Sercem w Seniora” współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Celem poradnictwa specjalistycznego jest wsparcie uczestników projektu w rozwiązywaniu trudnych sytuacji dnia codziennego.

 

Galeria


  • Powiększ zdjęcie Plakat Sercem w Seniora, przedstawia informacje na temat projektu oraz fotografie uśmiechniętych, zadowolonych starszych osób

    Plakat Sercem w Seniora, przedstawia informacje na temat projektu oraz fotografie uśmiechniętych, zadowolonych starszych osób