Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  • 23 stycznia 2024

Gmina Miasto Dębica zakwalifikowała się do udziału w Programie ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2024. Na realizację usług opieki wytchnieniowej otrzymano kwotę 204 867,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  pobyt dzienny:

- wsparciem w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, za uprzednią zgodą Gminy, objętych zostanie 10 osób członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

- wsparciem w formie pobytu dziennego w ośrodku wsparcia, objętych zostanie 7 osób z niepełnosprawnością posiadajacych:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej;

Głównym celem podejmowanych działań w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będzie kontunuacja usługi opieki podjętych w latach ubiegłych, jednocześnie zachowując ich ciągłość oraz zwiększenie dostępności do tego rodzaju usług społecznych w formie ogólnodostępnej.

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, który będzie udzielał wsparcia członkom rodziny/ opiekunom osób z niepełnosprawnościami, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Zakres usługi będzie ściśle dostosowany do potrzeb uczestników Programu z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.

W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania limit godzin usług opieki wytchnieniowej wynosi 240 godzin na cały okres realizacji usługi, natomiast w przypadku pobytu dziennego w ośrodku wsparcia limit wynosi 231 godzin na cały okres realizacji usługi.

 Do udziału w Programie kwalifikowane będą osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Dębica sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby, które stale przebywają w domu i nie korzystają ze wsparcia innych placówek.

Udział w Programie jest nieodpłatny. Szczegółowe informacje udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica, w godzinach pracy Ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu14 670 50 06 wew.128 – pani Kinga Chojecka- Krasoń.