Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawne

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie wojewódstwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (działanie 4.2.3 "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie")

Lp. Nazwa jednostki Adres Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób nadzorujących lub koordynujących realizację działań
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr telefonu E-mail
1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Ewa Kloc - Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 17 86 71 375 ekloc@rzeszow.uw.gov.pl
2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów Łukasz Kosiba - Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy Sabina Paruch – Starszy Inspektor w Oddziale Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
17  74 70 613 17 74 70 613 l.kosiba@rops.rzeszow.pl s.paruch@rops.rzeszow.pl
3. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Dorota Szpunar-Eckhardt - Starszy Wizytator w Oddziale Wspomagania i Innowacji w Wydziale Rozwoju i Wsparcia Edukacji, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 17 86 71 119 deckhardt@ko.rzeszow.pl
4. Komenda Wojewódzka Policji
w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów kom. Elżbieta Siupik - Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 47  82 12 536 fax 47  82 12 349 elzbieta.siupik@rz.policja.gov.pl
5. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie ul. Hetmańska 45 D 35-078 Rzeszów Mariusz Chudzik - Prokurator 17  50 61 300 fax 17  50 61 350 sekretariat@rzeszow.pr.gov.pl
6. Prokuratura Okręgowa w Krośnie ul. Czajkowskiego 51 38-400 Krosno Hubert Ohar - Prokurator 13  43 71 812 fax 13  43 71 833 hubert.ohar@krosno.po.gov.pl prokuratura@krosno.po.gov.pl
7. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu ul. Waygarta 9 37-700 Przemyśl Marta Pętkowska - Prokurator 600 875 627 fax 16  67 88 521 prokuratura@przemysl.po.gov.pl
8. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ul. Hetmańska 45 D 35-078 Rzeszów Anita Sebastianka - Prokurator 17 50 61 219 fax 17 50 61 203 sekretariat@rzeszow.po.gov.pl
9. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg Marek Skrzyński - Prokurator 15 82 23 821 fax 15 82 28 183 prokuratura@tarnobrzeg.po.gov.pl
10. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 28 35-001 Rzeszów Zygmunt Dudziński 17 85 80 251 fax 17 85 802 65 karny@rzeszow.sa.gov.pl
11. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg Marta Jarosz-Midura - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu
15  68 82 655 kurator@tarnobrzeg.so.gov.pl
12. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Plac Śreniawitów 3 35-959 Rzeszów Krystyna Worek - Kurator Okręgowy w Rzeszowie 17 87 56 239 krystyna.worek@rzeszow.so.gov.pl
13. Sąd Okręgowy w Przemyślu ul. Konarskiego 6 37-700 Przemyśl Agnieszka Puchalska - Zastępca Kuratora Okręgowego
w Przemyślu
16  67 61 380
503 804 768
agnieszka.puchalska@przemysl.so.gov.pl
14. Sąd Okręgowy w Krośnie ul. Wolności 3 38-400 Krosno Małgorzata Parylak - Kurator Okręgowy w Krośnie 13 43 73 675 malgorzata.parylak@krosno.so.gov.pl
15. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie ul. Załęska 76 35-322 Rzeszów Kinga Znamirowska-Maczka - Specjalista 17 85 80 788 Kinga.Znamirowska-Maczka@sw.gov.pl
16. Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76 35-322 Rzeszów Bogumiła Bieniek-Pasierb - Psycholog Paweł Grzyb - Wychowawca 17 85 80 700 17 85 35 420 zk_rzeszow@sw.gov.pl
17. Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41 39-200 Dębica Anna Kotapka - Psycholog Maciej Betlej - Wychowawca 14 68 15 656 14  68 15 659 zk_debica@sw.gov.pl
18. Zakład Karny w Jaśle Warzyce 467 38-200 Jasło Edyta Socha - Wychowawca Marcin Gawior - Psycholog 13  44 35 860 13  44 35 861 zk_jaslo@sw.gov.pl edyta.socha@sw.gov.pl marcin.gawior@sw.gov.pl
19. Zakład Karny w Łupkowie Łupków 45 38-543 Komańcza Maciej Drozd - Wychowawca Robert Bryndza - Wychowawca 13  46 77 049 13  46 77 011 maciej.drozd@sw.gov.pl robert.bryndza@sw.gov.pl
20. Zakład Karny w Medyce Medyka 404 b 37-732 Medyka Ewa Zwierzyńska - Wychowawca Robert Stefanowicz - Wychowawca 16  67 15 746 16  67 15 380 zk_medyka@sw.gov.pl
21. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych 38-623 Uherce Mineralne Wojciech Woskowicz – Psycholog Łukasz Matusz - Psycholog 13  46 57 867 13  46 57 852 zk_uherce@sw.gov.pl
22. Zakład Karny w Przemyślu ul. Rokitniańska 1 37-700 Przemyśl Gabriela Gabor - młodszy psycholog 16  67 89 271 16  67 86 131 zk_przemysl.sw.gov.pl
23. Wydział Żandarmerii Wojskowej
w Rzeszowie
ul. Langiewicza 4 35-021 Rzeszów plut. Artur Florek - Koordynujący realizację działań z zakresu przemocy w rodzinie, w stosunku do żołnierzy, na terenie województwa podkarpackiego. st. kpr. Tomasz Fior - Koordynujący realizację działań z zakresu przemocy w rodzinie, w stosunku do żołnierzy, na terenie województwa podkarpackiego. 665 995 060
530 337 721
a.florek@ron.mil.pl (skrzynka służbowa Resortu Obrony Narodowej, nadzorowana przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni). t.fior@ron.mil.pl (skrzynka służbowa Resortu Obrony Narodowej, nadzorowana przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni).

Procedura „Niebieskie Karty” to procedura  interwencji  obejmująca działania wielu instytucji, których celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Realizowane działania są indywidualnie  dostosowane do potrzeb danej rodziny. Procedura  wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie. Szczególne warunki  realizowania tej procedury, zadania służb  oraz formularze „Niebieskich Kart określa  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Pliki do pobrania