Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

  • 23 lutego 2024

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.


Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:


• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób

   samobójczych, wsparcia dla dzieci),


• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej                  

   i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail  

   (info@numersos.pl),

•     zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na  

       spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,


• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

•    informacja o Funduszu Sprawiedliwości


Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?


ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900


Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
* obsługa  telefonu  zaufania  dla  ofiar  przestępstw  (w  tym  dotyczący  przemocy  domowej,  prób    

   samobójczych, wsparcia dla dzieci),


* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej                           i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*     zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na   

       spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
* upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
* promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
*    informacja o Funduszu Sprawiedliwości


Odwiedź również nasze strony:


www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

Ulotka strona 1

Ulotka strona 2