Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 12/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. wprowadzono regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych      

 

Kalendarz spotkań Zespołu ZFŚS na 2024 rok:

- 28  maj

- 13 czerwiec

- 12 lipiec

- 13 sierpień

- 13 wrzesień,

- 11 październik

- 13 listopad

- 6 grudzień

Od dnia 07 maja 2024 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia z ZFŚS.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego spotkanie Zespołu w pokoju nr 7, w przypadku nieobecności w/w w pokoju nr 10. W razie nieobecności w/w w pokoju nr 28.

Oświadczenia o dochodach za rok 2023 wraz z klauzula informacyjną RODO oraz  Pit-y rozliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego (z wyjątkiem osób deklarujących dochód w trzecim przedziale)  należy składać  od dnia 07 maja 2024 r. do dnia 17 maja 2024 r.

Wypłata świadczeń odbywać się będzie do końca miesiąca w którym nastąpi złożenie wniosku zgodnie z kalendarium spotkań, za wyjątkiem wniosków przyjętych w maju, które będą zrealizowane w czerwcu.

Sprawy z tytułu zdarzenia losowego rozpatrywane będą na  bieżąco, w pierwszej kolejności.

Zespół Opiniująco -Doradczy ZFŚS

 


Pliki do pobrania

Regulamin ZFŚS 2024 (PDF, 1.21 MB)

zał. nr 1 Wniosek o świadczenie ZFŚS 2024 (PDF, 277.48 KB)

zał. nr 2 - Oświadczenie o dochodach 2024 (PDF, 1.44 MB)

zał. nr 3 Oświadczenie o dochodach_dziecka ZFŚS 2024 (PDF, 995.88 KB)

zał. nr 4 -Tabela dopłat 2024 (PDF, 862.7 KB)

zał. nr 5 - Regulamin Zespołu 2024 (PDF, 1.01 MB)

Zarządzenie Dyrektora dot. zmian do Regulaminu ZFŚS (PDF, 243.93 KB)

Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS (PDF, 269.03 KB)