Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 19/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. wprowadzono regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych      

Kalendarz spotkań Zespołu ZFŚS na 2023 rok:

  • 22, 24 maj
  • 13 czerwiec
  • 13 lipiec
  • 16 sierpień
  • 13 wrzesień,
  • 13 październik
  • 13 listopad
  • 8 grudzień

Od dnia 26 kwietnia 2023 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia z ZFŚS.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego spotkanie Zespołu w pokoju nr 7, w przypadku nieobecności w/w w pokoju nr 10. W razie nieobecności w/w w pokoju nr 31.

Oświadczenia o dochodach za rok 2022 wraz z klauzulą informacyjną RODO oraz Pit-y rozliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego (z wyjątkiem osób deklarujących dochód w trzecim przedziale)  należy składać do dnia do 15 maja w pokoju nr 7.

Wypłata świadczeń odbywać się będzie do końca miesiąca w którym nastąpi złożenie wniosku zgodnie z kalendarium spotkań (wnioski złożone po dniu spotkań Zespołu rozpatrywane będą w miesiącu następnym).

Sprawy z tytułu zdarzenia losowego rozpatrywane są na bieżąco, w pierwszej kolejności. Prace Zespołu mogą być również wykonywane w trybie nadzwyczajnym.

Zespół Opiniująco-Doradczy ZFŚS


Pliki do pobrania