Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  • 01 lutego 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zaprasza do udziału w Programie " Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

W ramach Programu zaplanowana jest opieka w formie pobytu dziennego.

Wsparciem w miejscu zamieszkania zostanie objętych 10 osób z niepełnosprawnością, za uprzednią zgodą Gminy, natomiast w formie pobytu dziennego w ośrodku wsparcia, objętych zostanie 7 osób z niepełnosprawnością.

Zakres usługi będzie ściśle dostosowany do potrzeb uczestników Programu z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.

W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania limit godzin usług opieki wytchnieniowej wynosi 240 godzin na cały okres realizacji usługi, natomiast w przypadku pobytu dziennego w ośrodku wsparcia limit wynosi 231 godzin na cały okres realizacji usługi.

Do udziału w Programie kwalifikowane będą osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Dębica sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby, które stale przebywają w domu i nie korzystają ze wsparcia innych placówek.

Wymagane dokumenty wraz z ksero orzeczenia można składać elektornicznie, bądź osobiście w budynku MOPS przy ul. Akademickiej 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Udział w Programie jest nieodpłatny. Szczegółowe informacje udzielane są  pod numerem telefonu14 670 50 06 wew.128 – pani Kinga Chojecka- Krasoń.

Regulamin (DOCX, 41.4 KB)

Karta zgłoszenia (DOCX, 32.35 KB)

Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki (DOC, 92.5 KB)

Klauzula RODO (DOCX, 31.09 KB)

informacja art.13 (DOCX, 29.44 KB)

Karta wsparcia przykładowa (DOCX, 30.14 KB)

Karta realizacji usług (DOCX, 26.42 KB)