Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Trwałość projektu Nr RPPK.08.03.00-18-0055/20-00 pn. „Sercem w seniora”

  • 29 kwietnia 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach trwałości projektu „Sercem w seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Zaprasza do skorzystania przez Seniorów z oferty programowej realizowanej w Domu Dziennego Pobytu „Senior+” pn. „ Dom Seniora” przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby które:

- ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,

- zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Dębica.

 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Placówkę to m.in. usługi:

  • socjalne,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej/kinezyterapii,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywizujące społecznie,
  • terapii zajęciowej itp.

 

Na co dzień program oferty realizowany jest przez pracowników stanowiących kadrę Ośrodków Wsparcia „Senior+”, oraz specjalistów współpracujących z Ośrodkami w ramach różnego rodzaju programów i projektów m.in. prowadzone są zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia rękodzielnicze, warsztaty kulinarne, warsztaty fotograficzne, warsztaty wizażu, zajęcia krawieckie, poradnictwo dietetyczne, zaj. ceramiczne, muzykoterapia itp. Placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażoną salą do ćwiczeń ruchowych oraz gabinetem terapii indywidualnej, gdzie pod okiem fizjoterapeuty prowadzone są zajęcia dostosowane do specyficznych potrzeb uczestników. Do dyspozycji Seniorów pozostaje w pełni wyposażona sala komputerowa z dostępem do Internetu. W Ośrodku uczestnicy mogą liczyć także na wsparcie psychologiczne oraz pomoc pracownika socjalnego.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW.

Informacje pod nr telefonu:

14 670 20 51 lub 14 681 18 33