Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Dzień Otwarty Środowiskowego Domu Samopomocy w Parkoszu

  • 07 czerwca 2024

Korzystając z zaproszenia pani Haliny Handzel- Saj kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Parkoszu, dyrekcja, kierownicy oraz pracownicy socjalni odwiedzili Ośrodek.

Dzięki inicjatywie Dnia Otwartego mogliśmy poznać miejsce, do którego uczęszczają także dębiczanie, zobaczyć jakimi zajęciami wypełnione są ich dni, poznać tematyczne pracownie, kadrę pracowniczą oraz samych uczestników.

Nie zabrakło także czasu na wymianę doświadczeń i podziwianie prac rękodzielniczych, wykonanych przez uczestników zajęć ŚDS oraz skosztowania ciasta z sezonowymi truskawkami, również upieczonego przez uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Parkoszu to miejsce z dobrą energią, z uśmiechniętą i profesjonalną kadrą, salami zajęciowymi, pracowniami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt m.in. komputerowy i rehabilitacyjny oraz miejscem do integracji i odpoczynku wśród warzywnego ogródka, o który dbają podopieczni.

Raz jeszcze dziękujemy pani kierownik Halinie Handzel- Saj za zaproszenie i możliwość wzajemnego poznania się.