Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Ruszyła kolejna edycja zajęć prac społecznie użytecznych w ramach Klubu Integracji Społecznej

  • 02 kwietnia 2024

W dniu 2 kwietnia 2024 r. grupa 10 osób bezrobotnych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy rozpoczęła udział w kolejnej edycji prac społecznie użytecznych w Klubie Integracji Społecznej działającym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

Reintegracja zawodowa odbywać się będzie w formie dwóch warsztatów. Cztery osoby będzie wykonywało prace społecznie użyteczne w ramach warsztatu porządkowego pod nadzorem działu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, a sześć osób w ramach warsztatu usług opiekuńczych pod nadzorem działu usług tut. MOPS. Ponadto każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość wzięcia udziału w kursach zawodowych.

Dla wszystkich uczestników zajęć zaplanowano także, w ramach reintegracji społecznej, zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym.

Uczestnicy KIS przed rozpoczęciem prac społecznie użytecznych zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia. 

Biorących udział w w/w pracach obowiązuje przestrzeganie tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 10 godzin.

Zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej i prac społecznie użytecznych potrwają do końca września i są realizowane dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy.

 

na zdjęciach Uczestnicy KIS przed rozpoczęciem prac społecznie użytecznych uczestniczą w szkoleniu z zakresu przepisów BHP oraz zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia.