Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.

  • 19 stycznia 2024

Realizacja ustawowego obowiązku ciążącego na ministrze właściwym do spraw energii w zakresie udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzoru wniosku o refundację podatku VAT, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.).

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 R. (PDF, 895.5 KB)